ÖVRIGT

Prislista

Skriv ut hela prislistan... (pdf öppnas i nytt fönster)

Om du inte hittar svar på det du söker är du välkommen att kontakta oss här.

M.A.P Bilvård

M.A.P Bilvård startades 1996 och fick sin nuvarande form 1999. Idag är vi regionens mest kompletta leverantör av bilvårdstjänster både för privatkunder, företag och bilhandel.

Vi kan erbjuda en mycket hög servicenivå med högkvalitativa arbeten till rimliga priser.

Vår styrka idag är att kunna erbjuda stordriftens effektivitetsfördelar med ett personligt bemötande man normalt bara får i de små företagen. Det lyckas man bara med om man har motiverade och välutbildade medarbetare. Därför satsar vi hårt på att skapa en miljö som vi alla trivs i både vad gäller lokaler men även i form av eget ansvar och engagemang.

Personalen skall känna stolthet över sitt kunnande.

Vi har haft en bra utveckling och utvecklats från enmansföretag till idag ett företag som sysselsätter ett flertal helårsarbeten och vi räknar med att fortsätta växa framöver.

Vi hanterar idag ca 2 000 fordon om året.

Vår målsättning är att vara den ledande aktören inom de områden som vi verkar.

Vi ställer samtidigt höga krav på våra leverantörer både vad gäller miljöarbete men även när det gäller service och åtaganden.

Detta arbete har gjort att vi idag har ett brett kundspektra alltifrån privatpersoner som får råd i vår butik, bilhandeln där vi jobbar med de flesta i någon form, försäkringsbolag samt en mängd olika företag och myndigheter.

Hos oss är alla kunder lika mycket värda.

Kvalitetspolicy

Vi skall alltid:

 • leverera varor och tjänster till högsta möjliga kvalitet.
 • erbjuda bästa möjliga service och bemötande av våra kunder.
 • sätta kundens olika behov i fokus.
 • vara klara och tydliga i allt vi gör.
 • agera skyndsamt och korrekt vid eventuella reklamationer.
 • följa lagar och regler och ha bästa möjliga kontakt med myndigheter.

Miljöpolicy

Vi skall alltid:

 • följa de miljölagar och föreskrifter som olika myndigheter sätter upp.
 • verka för ett gott samarbete med miljöförvaltning och berörda myndigheter.
 • arbeta med att välja arbetssätt och använda kemikalier på ett effektivt sätt för att undvika onödig överkonsumtion.
 • välja fordonsrengöring och avfettningar som finns upptagna på Kemikaliesvepets lista över bra val.
 • välja leverantörer med en uttalat miljöarbete och de skall möjligaste mån vara Miljöcertifierade enligt minst ISO 14001.
 • sträva efter att ifrågasätta oss själva för att bli bättre i vårt miljöarbete.

PARTNERS

Följ oss på Facebook!
Vår hemsida är anpassad för alla enheter!